ImpactHome

Hvad er vores mål/formål?
ImpactHome ønsker at volontørerne får en god afslutning på deres ophold i udlandet. Derudover ønsker ImpactHome at arbejde for, at volontørerne får mulighed for at fortsætte deres frivillige arbejde i Impact, selvom de ikke længere er ude i den store verden.
Hvilke aktiviteter har vi?
– Hjemkomstsamtaler
– Hjemkomstfest
Bliv frivillig i teamet, hvis du er interesseret i…
– at udvikle dine samtalekompetencer
– at evaluere volontørernes forløb til gavn for både volontør og Impact
– at motivere volontører til at fortsætte deres frivillige engagement i Danmark.
Hvor/hvornår mødes vi?
I ImpactHome står du som medlem af gruppen til rådighed med en samtaledag pr semester. Derudover hjælper du til med planlægning og gennemførsel af hjemkomstarrangementer.
Hvem er vi?
Frivillige i Impact Aarhus, der selv har været ude som Impact-volontører.
Hvis du vil vide mere, så kontakt:
Maria Solhøj, maria@impact.co.dk 
Om Viva
VIVA

Klostergade 34, 3. sal
8000 Aarhus C

Tlf:
4023 1942
CVR:
3003 7677

Viva er en international kirkelig og humanitær børne- organisation, hvis mål er at forbedre børn og unges vilkår. I Vivas volontørprogram Impact er målet at mobilisere unge til medansvar og engagement for verdens børn og unge. Viva blev stiftet i Danmark i 1994. Send din støtte til reg.: 0994, konto: 0009279423.