Støttegruppe for Patrick og Emily

Hvad er vores mål/formål?
Støttegruppen har til formål at støtte Emily og Patrick McDonald økonomisk i deres arbejde for børn i nød og varetage et pastoralt ansvar for dem. Emily og Patrick er ikke lønnet af nogen organisation, så målet er at sikre en fast månedlig indtægt til dem. 

Hvilke aktiviteter har vi?
– Arrangere et 10-dages besøg for familien i Danmark hvert år.
– Holde kontakt til og give information til de kirker og enkeltpersoner, som støtter Emily og Patrick.
-Lave indsamlinger og forskellige fundraisningaktiviteter.
– Kontakte nye kirker og/eller enkeltpersoner, som vi være med som frivillige og tage del i arbejdet.

Hvor/hvornår mødes vi?
Støttegruppen mødes ca. hver 2. måned i Silkeborg.

Hvem er vi?
Støttegruppen er lokalt forankret i Silkeborg. En række kirker i Silkeborg er gået sammen for at danne gruppen og for i fællesskab at bakke op omkring Emily og Patricks arbejde. Patrick kommer fra Silkeborg, boede i byen og var en del af kirkerne i Silkeborg, da han fik sin vision om at starte Viva.

Vil du vide mere om mulighederne for at støtte og følge med i Patrick og Emilys arbejde, så kontakt:
Lars Pugh. lars@silkeborgfrikirke.dk
Tlf. +45 2246 1775

Vil du modtage familiens nyhedsbrev, klik her

Om Viva
VIVA

Klostergade 34, 3. sal
8000 Aarhus C

Tlf:
4023 1942
CVR:
3003 7677

Viva er en international kirkelig og humanitær børne- organisation, hvis mål er at forbedre børn og unges vilkår. I Vivas volontørprogram Impact er målet at mobilisere unge til medansvar og engagement for verdens børn og unge. Viva blev stiftet i Danmark i 1994. Send din støtte til reg.: 0994, konto: 0009279423.