Viva-Impact København

Hvad er vores mål/formål?
Vi laver aktiviteter, der skaber PR, oplysning om fattigdomsproblematikker og generere omtale af organisationen,

Vi mobiliserer nye volontører og støtter dem før, under og efter deres ophold.

Hvilke aktiviteter har vi?
Rejsecafeer, hvor vi fortæller om muligheden for at rejse med impact.
Hvis du har ideer til gymnasier, vi bør besøge, eller du vil vide mere om rejsecaféen, så kontakt: Lisbeth, lp@impact.co.dk

Hjemkomstsamtaler med volontører.
Kontakt: Helle, helle@impact.co.dk

PR-gruppen, som er ansvarlige for poste på Vivas og Impacts facebook-sider.
Kontakt: Michael, mt@viva.dk

Frivilligsamlinger, en torsdag om måneden, hvor vi får nye input og opdaterer hinanden om, hvad der foregår i de forskellige udvalg.
Kontakt: Christopher, crh@impact.co.dk

Kontakt os, hvis du har ideer/input eller vil være med.

For generel information om netværket kontakt:
Gritt Holm Hedehus, ghh@viva.dk

Få løbende information i facebook-gruppen ‘Viva-Impact KBH’

Om Viva
VIVA

Klostergade 34, 3. sal
8000 Aarhus C

Tlf:
4023 1942
CVR:
3003 7677

Viva er en international kirkelig og humanitær børne- organisation, hvis mål er at forbedre børn og unges vilkår. I Vivas volontørprogram Impact er målet at mobilisere unge til medansvar og engagement for verdens børn og unge. Viva blev stiftet i Danmark i 1994. Send din støtte til reg.: 0994, konto: 0009279423.