Learn, give & share

Vores volontørprogram Impact er bygget op efter en learn, give & share-tankegang.

LEARN: For at kunne hjælpe har man brug for at have en generel forståelse for vilkårene i ulande, at lære om basale udviklingstilgange og erhverve sig viden om den specifikke kultur, man skal besøge. Læringsaspektet prioriteres derfor højt både før og under volontøropholdet.

GIVE: Udover at lære kommer man også til at gøre en konkret forskel, når man rejser ud med Impact. Det handler om at give noget af sig selv og om at gøre et personligt stykke arbejde for at sikre en bedre fremtid for nogle af verdens mest udsatte.

SHARE: Den sidste komponent handler om at dele sine oplevelser og den nye viden, man har fået om forholdene i ulande med andre i Danmark. Oplysning og fortalervirksomhed er en af vejene frem, når det handler om at sikre en mere retfærdig global fremtid, og et volontørophold med Impact giver dig en stemme til at tale på vegne af de mennesker, du har mødt.

For at sikre en langsigtet bæredygtig effekt vægter vi de tre komponenter – learn, give & share – lige højt i volontørarbejdet.

Om Viva
VIVA

Klostergade 34, 3. sal
8000 Aarhus C

Tlf:
4023 1942
CVR:
3003 7677

Viva er en international kirkelig og humanitær børne- organisation, hvis mål er at forbedre børn og unges vilkår. I Vivas volontørprogram Impact er målet at mobilisere unge til medansvar og engagement for verdens børn og unge. Viva blev stiftet i Danmark i 1994. Send din støtte til reg.: 0994, konto: 0009279423.