Viva Årsmøde 2014

Lørdag d. 26. april fejrer vi Vivas 20 års fødselsdag i Århus ved at holde årssamling for frivillige, årsmøde og en fest for alle givere, frivillige og interesserede.

Del 1: Årssamling for frivillige kl. 10 – 14.30
Del 2: Årsmødet jf vedtægter – åben for alle kl. 15 – 18.00
Del 3: Årsfest med grill – åben for alle kl. 18 og frem.

Læs mere og tilmeld dig på Facebook

Du kan også tilmelde dig ved at sende en mail til info@viva.dk

Dagsorden for Årsmødet

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning ved formanden
 4. Godkendelse af revideret regnskab (Bilag 1)
 5. Fastsættelse af medlemskontingent
 6. Valg til bestyrelse
 7. Valg af revisor
 8. Indkomne forslag
  1. Vedtagelse af opdaterede vedtægter (bilag2).
  2. ‘Året der kig’ v. personale jf. Vivas 3 års strategi (ifm pkt 3)
  3. Korte indtryk fra Vivas arbejde fra frivillige og venner af organisationen.
 9. Eventuelt.

Bilag til årsmødet

bilag 1. Årsregnskab 2013 (pkt 4)
bilag 2. Vedtægter (pkt 8.1)

Læs mere

Det fulde program for årsfesten her

Om Viva
VIVA

Klostergade 34, 3. sal
8000 Aarhus C

Tlf:
4023 1942
CVR:
3003 7677

Viva er en international kirkelig og humanitær børne- organisation, hvis mål er at forbedre børn og unges vilkår. I Vivas volontørprogram Impact er målet at mobilisere unge til medansvar og engagement for verdens børn og unge. Viva blev stiftet i Danmark i 1994. Send din støtte til reg.: 0994, konto: 0009279423.