Lederskifte i Viva

Gritt Holm Hedehus bliver ny leder i den internationale kirkelige børneorganisation Viva efter Arne Kristensen, som rykker til Honduras, hvor han tilknyttes Viva som konsulent. Gritt skal nu stå i spidsen for den Århus-baserede organisation, der de seneste år har været i en rivende udvikling.

Siden 1994 har Viva arbejdet for at forbedre vilkårene for udsatte børn og unge i Nicaragua, Honduras, Filippinerne og Bangladesh. På trods af de ellers trange kår for ulandsbistanden har Viva de sidste fem år oplevet en stigende opbakning fra en stor gruppe frivillige i både Silkeborg, Århus og København, samt 2000 aktive givere og medlemmer. Samtidig er organisationen flyttet i nye lokaler i Århus centrum og oplever en stigende kvalitet og mangfoldighed i den frivillige indsats i og omkring kontoret.

Det bliver en erfaren kvinde, der overtager roret, når 45-årige Gritt Holm Hedehus til august tiltræder som ny leder. Hun overtager posten fra Arne Kristensen, der har været leder i Viva siden 2011 og aktiv i organisationen siden han selv var udsendt som volontør i 1999.

Gritt Holm Hedehus har i mere end 20 år arbejdet med motivation og ledelse af frivillige først i ulandsorganisationen Ibis, siden i Folkekirkens Nødhjælp og senest i ACT Alliance (Action by Churches Together). Her har hun sat udviklingsarbejdet på dagsordenen gennem kampagner, samarbejdsprojekter og i arbejdet med volontører og rejseprogrammer.

I Folkekirkens Nødhjælp har hun bl.a. opbygget og stået i spidsen for rejse- og volontørprogrammet ‘Go Global’, og hun var med fra starten i opbygningen og gennemførelsen af Sogneindsamlingen. Senest har hun arbejdet som koordinator for den globale kampagne “Act Now for Climate Justice”, som 50 kirkelige organisationer står bag.

Gritt Holm Hedehus er uddannet cand.mag. i internationale studier med supplering i statskundskab og har desuden studeret ‘Etik og værdier i organisationer’ ved Århus Universitet. Allerede i studietiden havde Gritt stor interesse for Latinamerika, og hun har studeret i Costa Rica og lavet feltarbejde i Nicaragua og Bolivia. Gritt glæder sig til igen at arbejde med det kontinent, som så mange danske organisationer ellers har forladt.

Hun udtaler:
“Jeg glæder mig til at begynde arbejdet i Viva. Jeg oplever en organisation, der gennem de seneste år har styrket sin position og skabt en stærk profil. Min opgave bliver at være med til at øge danskernes kendskab til Viva og med det udgangspunkt skabe nye initiativer og spændende partnerskaber. En af Vivas store styrker er den korte vej fra støtte til det konkrete arbejde med børnene, hvilket giver intensitet og øger motivationen for såvel givere som frivillige. Det er et vigtigt element at fastholde og udbygge i fremtiden. Samtidig er det fundamentet for det frivillige engagement, som er kernen i Vivas arbejde og en værdi, som jeg personlig deler og som altid har optaget mig i mit arbejdsliv”.

Vivas bestyrelsesformand Morten Ove Andersen, der til daglig er Change Manager i Vestas, ser frem til det nye samarbejde.

“Alting i Viva handler om de udsatte børn, og for hvert år bliver vi endnu bedre til dette arbejde og når endnu længere ud. Her på tærsklen til en ny strategiperiode, er vi meget glade og stolte over, at det netop bliver Gritt, der stiller sig i spidsen for det arbejde.”

“Samtidig er vi meget taknemmelige for det store arbejde Arne Kristensen har gjort, og glade for at han kan fortsætte arbejdet for Viva som konsulent med base i Honduras. Hans indsats har været afgørende for, at vi er hvor vi er i dag, og vi glæder os over, at Viva i Honduras nu får glæden af Arnes kompetencer og erfaring.”

Alle der er interesseret i at byde Gritt velkommen og ønske god rejse til Arne er velkommen til receptionen hvor lederskiftet markeres.

Reception
Tid og Sted: Fredag d. 19 august 14.30 – 17.00 i Vivas kontor på Klostergade 34, 3
Tilmelding på www.facebook.com/vivadk eller info@viva.dk.

Om Viva
VIVA

Klostergade 34, 3. sal
8000 Aarhus C

Tlf:
4023 1942
CVR:
3003 7677

Viva er en international kirkelig og humanitær børne- organisation, hvis mål er at forbedre børn og unges vilkår. I Vivas volontørprogram Impact er målet at mobilisere unge til medansvar og engagement for verdens børn og unge. Viva blev stiftet i Danmark i 1994. Send din støtte til reg.: 0994, konto: 0009279423.