Støt LifeWorks
DK

Tak for din støtte 

Giv et bidrag
DK

MobilePay 4023 1133

Det gør vi

Viva Danmark hjælper udsatte børn og unge ved at samle penge ind til lokale, kirkelige børneprojekter og ved at sende frivillige ud gennem volontørprogrammet Impact.

At hjælpe børn involverer mange forskellige faktorer fra at dække basale behov som tøj og mad til god voksenkontakt, skolegang og sikring af barnets rettigheder.

Nogle gange kan den bedste måde at hjælpe et barn på være at sende personalet på et børnehjem på kursus eller betale en højere løn, så man kan fastholde kvalificerede medarbejdere. Det kan også være at give barnets moder et mikrolån og vejledning i, hvordan hun kan starte sin egen forretning, så hun kan forsørge sine børn.

I Viva forsøger vi at komme hele vejen rundt for at styrke de komponenter, der skal til, for at et barn kan få en tryg barndom og gode fremtidsmuligheder. Vi støtter derfor følgende indsatsområder:

Læringsnetværk for medarbejdere
Viva arbejder med at skabe netværk mellem de forskellige børne- og ungeprojekter, så de kan lære af hinanden, koordinere indsatsen for udsatte børn og unge samt få mulighed for at komme på faglige kurser.

Gadebørn – opsøgende arbejde
Viva støtter forskellige projekter, der arbejder med at hjælpe børn væk fra det ødelæggende gadeliv. Projekterne laver også forebyggende arbejde i slumkvarterer, som skal sikre, at ikke flere børn ender deres liv på gaden. Dette kan blandt andet ske ved at give mulighed for skolegang, mikrolån til enlige mødre og dagplejepladser.

Børnehjem
Viva Danmark støtter en lang række børnehjem, der er med til at sikre, at børn, som ellers ikke ville have et hjem, kan få en tryg opvækst og god skolegang.

Unge og uddannelse
Viva støtter projektet LifeWorks, som hjælper unge børnehjemsbørn i Honduras og Nicaragua med at få en succesfuld start på voksenlivet gennem rådgivning, uddannelse, jobtræning og etablering af sunde sociale netværk. De unge får hjælp til at bryde den sociale arv og ressourcer til at leve et godt voksenliv uden for børnehjemmet.

Fremme børns rettigheder
Viva støtter projekter, som sikrer børns rettigheder, og som forsøger at få myndighederne i tale. Mange udsatte børn og unge kan fx være ofre for seksuelle overgreb eller være afskåret fra muligheden for en fremtidig karriere, fordi de er født på gaden og ikke kan få et ID-kort af myndighederne.

Idrætsklub i slummen
Viva støtter sportsprojektet Viva Sport i Honduras, som er et forebyggende arbejde blandt børn i slumkvarterer. Gennem sportsklubberne får slummens børn gode netværk, lærer om værdier og får mulighed for at udvikle sig socialt.

Sommerlejre for børn
Viva sender hvert år teams til Honduras, som laver sommerlejr, fodboldskole, udflugter og aktiviteter for udsatte børn og unge. Teamene hjælper også med mindre renoveringsprojekter på børnehjem. Det lokale personale aflastes, og børnene får gode oplevelser. Samtidig øger teamturene danskernes bevidsthed om behovene i 3. verdenslande.

Julefester for gadebørn
Hvert år holder Viva julefester med leg, mad og gaver for gadebørn i Asien, Afrika og Latinamerika. Den første livsforvandlende kontakt mellem barnet og det lokale hjælpeprojekt bliver skabt.

Den frivillige indsats
Gennem volontørprogrammet Impact sender vi unge danskere ud for at arbejde frivilligt på børne- og ungeprojekter i Latinamerika og Asien. Udover at volontørerne aflaster det lokale personale, er de efter deres hjemkomst til Danmark med til at udbrede kendskabet til børns og unges vilkår i verden.

Om Viva
VIVA

Klostergade 34, 3. sal
8000 Aarhus C

Tlf:
4023 1942
CVR:
3003 7677

Viva er en international kirkelig og humanitær børne- organisation, hvis mål er at forbedre børn og unges vilkår. I Vivas volontørprogram Impact er målet at mobilisere unge til medansvar og engagement for verdens børn og unge. Viva blev stiftet i Danmark i 1994. Send din støtte til reg.: 0994, konto: 0009279423.