Filippinerne

Filippinerne er landet, som kalder sig selv for stedet hvor “Asia wears a smile”. Landet lider dog af store økonomiske og sociale problemer.

Filippinerne er et demokrati i udvikling. Landet har ca. 90 mio. indbyggere, hvoraf hovedparten er kristne. Filippinerne var spansk koloni i 333 år og amerikansk koloni i 48 år indtil 1946. Derfor er landet præget af vestlig kultur.

Udfordringer

Filippinerne består af mere end 7000 øer og rammes med jævne mellemrum af jordskælv, vulkaner og især tyfoner. Visse dele af landet har også været plaget af oversvømmelser, der især går ud over de fattige, som er specielt udsatte pga. dårlige eller manglende boliger.

Filippinerne kæmper med mange af de miljøproblemer, der præger fattige lande over hele verden: Afskovning, mangel på rent drikkevand og høj luftforurening.

Det er et økonomisk ulige land, hvor en lille overklasse styrer og sidder på den største indtjening, mens store dele af befolkningen lever i fattigdom. Mere end 10 procent af filippinerne bor og arbejder i udlandet, og de penge, de sender hjem, udgør en tiendedel af bruttonationalproduktet (BNP).

Børns forhold

Mange børn, hvis forældre tager til udlandet (bl.a. til Danmark som au pairs) vokser op uden forældre i kortere og længere perioder.

I Filippinerne er menneskehandel med børn og sexuel udnyttelse udbredt. Der er ca. 1,5 mio. gadebørn på Filippinerne og heraf er ca. 60.000 prostituerede.

Hvad gør vi?

I samarbejde med det lokale Viva-kontor støtter vi kirkelige projekter, der arbejder med gadebørn, seksuelt misbrugte børn, børnearbejdere, forældreløse og forladte børn, handicappede børn og fattige familier.

Projekternes mål er at give børnene en tryg opvækst og uddannelse og tilføre sårbare familier nye ressourcer.

Vi sender også volontører til Filippinerne gennem vores volontørprogram Impact.

Læs om projektet ‘Youth for Safety’.

Om Viva
VIVA

Klostergade 34, 3. sal
8000 Aarhus C

Tlf:
4023 1942
CVR:
3003 7677

Viva er en international kirkelig og humanitær børne- organisation, hvis mål er at forbedre børn og unges vilkår. I Vivas volontørprogram Impact er målet at mobilisere unge til medansvar og engagement for verdens børn og unge. Viva blev stiftet i Danmark i 1994. Send din støtte til reg.: 0994, konto: 0009279423.