Honduras

I Honduras har vi vores ældste partnerskaber og støtter flest projekter. Landet er et af de fattigste centralamerikanske lande.

Begrebet "bananrepublik" stammer oprindeligt fra Honduras, hvor 3 amerikanske bananselskaber i starten af 1900-tallet i praksis styrede landet gennem støtte til hver deres politiske parti.

Honduras har ca. 7,5 mio. indbyggere og sproget er spansk.

Udfordringer

I Honduras er der stor social og økonomisk ulighed. Over halvdelen af landets indbyggere lever under fattigdomsgrænsen. Dette skyldes bl.a. korruption, og at det politiske system historisk set har været og stadig er domineret af en lille økonomisk stærk elite.

Nogle af de største udfordringer er arbejdsløshed – som er med til at drive især unge til USA som migrantarbejdere – og så landets sårbare geografiske placering i forhold til orkansæsonens hærgen.

I 2009 afsatte militæret den daværende præsident Manuel Zelaya ved et kup og fløj ham ud af landet. Det har også – foruden finanskrisen – påvirket landets økonomi, da udenlandske investorer trak sig ud af landet.

Børns forhold

Honduras har verdensrekord i mord per indbygger. Vold er udbredt både i det offentlige rum og i familien; inklusiv vold mod børn.

Nogle kalder landet for "en nation af singlemødre" på grund af den store andel af børn, der vokser op uden en far. Familiers opløsning ses som en central grund til de mange socialt udsatte børn i Honduras.

I hovedstaden Tegucigalpa og er der mange gadebørn. Børnene overlever ved at prostituere sig, finde mad i skraldespande, småjobs osv. Langt de fleste af dem sniffer lim, hvilket nedsætter følelsen af sorg og sult, men også på sigt giver hjerneskader.

Hvad gør vi?

I samarbejde med Viva i Honduras støtter vi børnehjem, opsøgende arbejde blandt gadebørn, aktiviteter for børn i slummen, udslusningsprogram for ældre børnehjemsbørn og læringsnetværk for børne- og ungemedarbejdere. Vi sender også volontører til Honduras gennem vores volontørprogram Impact.

Følg Viva Honduras på facebook

Om Viva
VIVA

Klostergade 34, 3. sal
8000 Aarhus C

Tlf:
4023 1942
CVR:
3003 7677

Viva er en international kirkelig og humanitær børne- organisation, hvis mål er at forbedre børn og unges vilkår. I Vivas volontørprogram Impact er målet at mobilisere unge til medansvar og engagement for verdens børn og unge. Viva blev stiftet i Danmark i 1994. Send din støtte til reg.: 0994, konto: 0009279423.