Nicaragua

Nicaragua er Mellemamerikas største land og grænser op til Honduras mod nord og Costa Rica mod syd. Viva Danmark begyndte at samarbejde med Viva Nicaragua i 2012.

90% af befolkningen har spansk som modersmål, men oprindelige sprog og engelsk tales af befolkningen på den caribiske kyst. Nicaraguas regering er kommunistisk/socialistisk og er allieret med andre venstreorienterede regeringer i Latinamerika såsom Cuba, Venezuela og Bolivia.

Udfordringer

Nicaragua er det fattigste land i Latinamerika efter Haiti. 47% af befolkningen lever for under 2 dollars om dagen og arbejdsløshed er udbredt. Pengeoverførsler fra familiemedlemmer, der arbejder i udlandet (primært i Costa Rica mod syd og USA), spiller derfor en vigtig rolle for mange menneskers overlevelse i Nicaragua.

Nicaragua var underlagt et diktatur fra 1936-1979, som ved den sandinistiske revolution i 1978-1979 blev afløst af et socialistisk styre. Under diktaturet ejede få familier størstedelen af landets ressourcer; den store ulighed er fortsat kendetegnende for landet. Få mennesker ejer meget, og masserne ejer lidt.

Uddannelsesniveauet har i generationer været lavt i Nicaragua. Da Sandinisterne overtog magten i 1979, var 50% af befolkningen analfabeter. I dag er 30.3% analfabeter, og befolkningen går gennemsnitlig i skole i 4,6 år.

Børns forhold

De fleste børn i Nicaragua starter i skole, men mange dropper ud – kun 40% afslutter 6. klasse. Regeringen poster få penge i uddannelse, hvilket bl.a. medfører, at kvaliteten af uddannelse er lav, og lærerne er underbetalte. Der er også mange børn, der arbejder i stedet for at gå i skole.

25% af alle mødre i Nicaragua er mellem 15-19 år. Dermed har landet den højeste rate af teenagegraviditeter i Latinamerika. Grundene skal bl.a. findes i manglende viden, voldtægter og manglende adgang til prævention.

I Nicaragua er 1/3 af alle børn under 5 år underernærede.

Hvad gør vi?

Vores samarbejdspartner i Nicaragua er Viva Nicaragua, der er et netværk af børne- og ungdomsprojekter, såsom skoler, børnehjem og dagtilbud. Viva Danmark støtter efteruddannelse af lokale børnemedarbejdere. Vi sender også volontører til Nicaragua gennem vores volontørprogram Impact.

Læs mere om Vivas arbejde i Nicaragua:
LifeWorks
Danida-projektet "Vi skriver en ny historie"

Følg Viva Nicaragua:
Facebook
www.redvivanicaragua.org

Om Viva
VIVA

Klostergade 34, 3. sal
8000 Aarhus C

Tlf:
4023 1942
CVR:
3003 7677

Viva er en international kirkelig og humanitær børne- organisation, hvis mål er at forbedre børn og unges vilkår. I Vivas volontørprogram Impact er målet at mobilisere unge til medansvar og engagement for verdens børn og unge. Viva blev stiftet i Danmark i 1994. Send din støtte til reg.: 0994, konto: 0009279423.