David


I Honduras er relationer vejen til bolig og arbejde. Her står de unge fra børnehjem ofte på bar bund. De har ikke et stort socialt netværk til at hjælpe dem og ingen muligheder for at få betalt deres videre uddannelse.

Projektet LifeWorks hjælper unge børnehjemsbørn i job, uddannelse og til at leve et selvstændigt voksenliv. David er en af de unge, som har fået hjælp af projektet.

På gaden med sin 1-årige søster
Pga. mangel på mad, alkoholproblemer og vold i familien forlod David og hans søskende deres hjem og begyndte at leve på gaden, da han var 6 år. De tog endda deres lillesøster på et år med. Søskendeflokken overlevede ved at tigge og røve folk. David begyndte også som mange andre gadebørn at sniffe lim, men efter 3 år på gaden kom han og hans søskende på et af de lokale børnehjem, som Viva støtter.

Jeg vil være mønsterbryder!
David var en ballademager og fortsatte med at sniffe lim på børnehjemmet, når han fik fat i noget. Da det giver hjerneskader at sniffe lim, var der ikke mange, som troede på en fremtid for David, men gennem personalets omsorg begyndte han at ændre sig og få nye værdier. Han besluttede sig for, at hans liv skulle blive anderledes end hans forældres!

Hjælp til voksenlivet
David er i dag en stoffri og målrettet ung mand. Han har gennemført gymnasiet og drømmer om at læse videre til psykolog eller tandlæge. Gennem LifeWorks får han træning i at skrive CV, gå til jobsamtaler og redskaber til at arbejde med selvværd og identitetsproblemer. Han kan få økonomisk støtte til at studere og har fået et socialt netværk blandt de andre unge, der deltager i projektet. Derudover er David blevet en rollemodel for andre børn og unge, og han bruger en del af sin tid på at hjælpe nogle af de mest utilpassede gadedrenge med at fungere på et børnehjem.

Støt LifeWorks
Læs mere om LifeWorks 

Om Viva
VIVA

Klostergade 34, 3. sal
8000 Aarhus C

Tlf:
4023 1942
CVR:
3003 7677

Viva er en international kirkelig og humanitær børne- organisation, hvis mål er at forbedre børn og unges vilkår. I Vivas volontørprogram Impact er målet at mobilisere unge til medansvar og engagement for verdens børn og unge. Viva blev stiftet i Danmark i 1994. Send din støtte til reg.: 0994, konto: 0009279423.