Børnehjem og familie

Arbejdsløshed, skilsmisse, misbrug og vold i hjemmet er blot nogle af de faktorer, der gør, at børn kommer på børnehjem.

Fattigdom kan betyde, at forældre ikke kan brødføde deres børn. Andre gange sendes barnet på børnehjem pga. familiens opløsning i forbindelse med skilsmisse, forældres død eller sygdom, eller fordi myndighederne fjerner barnet fra voldelige forældre.

Det bedste for et barn er selvfølgelig at være hos sin familie. Men nogle gange er børnehjem den eneste løsning. For nogle børn er børnehjemmet deres nye og eneste familie. Andre børnehjemsbørn har kontakt til deres familie og kan måske på sigt bo hjemme igen.

Hvad gør vi?

Viva Danmark støtter en lang række børnehjem, som vi kender godt og arbejder tæt sammen med. Børnehjemmene sikrer, at børn, som ellers ikke ville have et hjem, kan få en tryg opvækst og god skolegang.

Viva støtter også børnehaver, dagplejemødre i slummen og programmer for enlige mødre, som hjælper udsatte forældre til selv at tage vare på deres børn.

Sportsprojektet VivaSport er en forebyggende indsats, som henvender sig til børn, der bor i socialt udsatte familier i slumkvarterer. Gennem sportsklubberne får slummens børn sunde sociale netværk, lærer om værdier og får mulighed for at udvikle sig socialt. Projektet er støttet af Viva Danmark.

Støt et konkret børneprojekt

Om Viva
VIVA

Klostergade 34, 3. sal
8000 Aarhus C

Tlf:
4023 1942
CVR:
3003 7677

Viva er en international kirkelig og humanitær børne- organisation, hvis mål er at forbedre børn og unges vilkår. I Vivas volontørprogram Impact er målet at mobilisere unge til medansvar og engagement for verdens børn og unge. Viva blev stiftet i Danmark i 1994. Send din støtte til reg.: 0994, konto: 0009279423.