Fremme børns rettigheder

Børn har ret til sundhed, mad, uddannelse, at lege og sikkerhed ifølge FNs Børnerettighedskonvention. Disse basale rettigheder opfyldes ikke for mange børn i verdens fattige lande.

Det sociale sikkerhedsnet, som vi som danskere er vant til sikrer vores eksistens, har enorme huller i samfund med fattigdom, hvilket gør børn særligt sårbare. Lokale aktører, som fx børne- og ungeprojekterne i Viva-netværket rundt omkring i verden, spiller en vigtig rolle i at sikre børns vilkår.

Det er godt, at der er nogen, der gør noget. Men "børn i nød" bliver skabt i et dysfunktionelt system. Derfor er det nødvendigt med strukturelle forandringer, der skaber langsigtede løsninger og stopper produktionen af børn i nød.

Når lokale samfundsaktører, så som Viva-netværket, taler med en samlet stemme for børns rettigheder, kan de få stor indflydelse. Et barn kan kende sine rettigheder, men har ikke magt til at kræve dem opfyldt. Børn er derfor dybt afhængige af mennesker, der kan tale deres sag – og som presser på for, at beslutningstagere lokalt og nationalt (fx kirke- og skoleledere og lokale og nationale politikere) tager beslutninger, som sikrer gode vilkår for dem.

Hvad gør vi?

Viva støtter projekter, som sikrer børns rettigheder, og som forsøger at få myndighederne i tale. Mange udsatte børn og unge kan fx være ofre for seksuelle overgreb eller være afskåret fra muligheden for en fremtidig karriere, fordi de er født på gaden og dermed har svært ved at få ID-kort af myndighederne.

At lege er en rettighed, som ikke alle børn får opfyldt. I Viva-projektet Viva Sport får børn i slumkvarterer mulighed for at dyrke sport og have et frirum, hvor de kan lege og udfolde sig.

For at styrke indsatsen for udsatte børn, skaber Viva netværk for nationale børne- og ungeprojekter. Organisationerne lærer af hinanden, koordinerer indsatsen for udsatte børn og unge og får tilbudt faglige kurser. Organisationernes gennemslagskraft forøges markant, når de står sammen med andre børne- og ungeprojekter for at skabe samfundsforandringer, der kommer børn til gode.

Læs om de lande, vi arbejder i

Om Viva
VIVA

Klostergade 34, 3. sal
8000 Aarhus C

Tlf:
4023 1942
CVR:
3003 7677

Viva er en international kirkelig og humanitær børne- organisation, hvis mål er at forbedre børn og unges vilkår. I Vivas volontørprogram Impact er målet at mobilisere unge til medansvar og engagement for verdens børn og unge. Viva blev stiftet i Danmark i 1994. Send din støtte til reg.: 0994, konto: 0009279423.