Gadebørn – opsøgende

Unicef anslår, at der på verdensplan er omkring 100 mio. børn, der lever på gaden (ca 40 mio. i Latinamerika). Fælles for børnene er, at de opholder sig på gaden i kortere eller længere perioder, hvor de tigger, arbejder eller stjæler for at skaffe penge og mad.

Nogle har en familie, de vender tilbage til ind imellem, andre har ingen. Børnene ender ofte på gaden pga. fattigdom eller misbrug i hjemmet eller i forbindelse med forældrenes skilsmisse eller død.

Et gadebarn går ofte ikke skole og kommer heller ikke til lægen, når det er sygt. Barnet bliver heller ikke beskyttet af voksne og udsættes derfor i høj grad for misbrug og udnyttelse. Dermed har barnet hverken adgang til uddannelse, sundhed eller beskyttelse, som ethvert barn har ret til ifølge FNs Børnerettighedskonvention.

Hvad gør vi?

Viva støtter forskellige projekter, der arbejder med at hjælpe børn væk fra det ødelæggende gadeliv. Projekterne laver også forebyggende arbejde i slumkvarterer, som skal sikre, at ikke flere børn ender deres liv på gaden. Dette kan blandt andet ske ved at give mulighed for skolegang, mikrolån til enlige mødre og dagplejepladser.

Læs om vores indsatsområde "Børnehjem og familie"

Om Viva
VIVA

Klostergade 34, 3. sal
8000 Aarhus C

Tlf:
4023 1942
CVR:
3003 7677

Viva er en international kirkelig og humanitær børne- organisation, hvis mål er at forbedre børn og unges vilkår. I Vivas volontørprogram Impact er målet at mobilisere unge til medansvar og engagement for verdens børn og unge. Viva blev stiftet i Danmark i 1994. Send din støtte til reg.: 0994, konto: 0009279423.