Arv og testamente

Vil du være med til at give udsatte børn og unge en fremtid, kan du få rådgivning om arv og testamente hos os.

I et testamente kan du tilgodese organisationer og familiemedlemmer, der ellers ikke vil arve. Viva er godkendt til at modtage pengegaver ifølge testamente uden at skulle betale boafgift. Det betyder, at testamentariske gaver går ubeskåret til Vivas arbejde.

Hvis du ønsker at testamentere en pengegave til os, er du velkommen til at kontakte os for rådgivning. Vi anbefaler også, at du taler med dine pårørende og en advokat. 

Når du har tegnet et testamente, har du fortsat fuld råderet over dine midler, så længe du lever, og du kan ændre testamentets bestemmelser igen, hvis du ønsker det. Er du enlig, kan du bestemme over hele arven. Har du ægtefælle og børn, kan du bestemme over 3/4 af arven.

Kontakt os via denne formular eller ring til os på tlf. 4034 1943

Om Viva
VIVA

Klostergade 34, 3. sal
8000 Aarhus C

Tlf:
4023 1942
CVR:
3003 7677

Viva er en international kirkelig og humanitær børne- organisation, hvis mål er at forbedre børn og unges vilkår. I Vivas volontørprogram Impact er målet at mobilisere unge til medansvar og engagement for verdens børn og unge. Viva blev stiftet i Danmark i 1994. Send din støtte til reg.: 0994, konto: 0009279423.