Bestil et klassesæt

Her kan du downloade materiale til brug af klassesættet Globalt Bevidst.

Du kan også finde inspiration til en undervisningstime i de forskellige links nederst på siden.

Downloads:

Links til inspiration:

www.globalis.dk
Globalis er et interaktivt verdensatlas, hvor du selv kan lave dine egne kort og grafer. Målet med Globalis er at vise verdens ligheder og uligheder, og hvordan vi påvirker livet på planeten primært med visuelle hjælpemidler.

www.worldwewant2015.org
Samler meninger fra hele verden i en fælles vision, der bliver brugt i arbejdet frem mod et nyt mål for verdens udvikling. Deltag i den globale samtale. Hvilken slags verden, vil du gerne have?

www.data.myworld2015.org
MY World er FN’s globale survey for borgere. I samarbejde med forskellige partnere er målet at folkets stemmer, prioriteringer og synspunkter, bliver en del af samtalen, når verdens ledere begynder at definere det næste målsæt i forhold til at ende fattigdom.

www.2015.dk
Dansk hjemmeside om 2015-målene.

www.globalrichlist.com
Tjek hvor meget du tjener i forhold til resten af verden.

www.um.dk/da/danida/det-vil-vi/udv-strat
Strategien for Danmarks udviklingssamarbejde.

www.verdensbedstenyheder.dk/2015race
Grafik der viser, hvordan det går med at nå 2015-målene.

www.unicef.dk
Unicefs danske hjemmeside.

Om Viva
VIVA

Klostergade 34, 3. sal
8000 Aarhus C

Tlf:
4023 1942
CVR:
3003 7677

Viva er en international kirkelig og humanitær børne- organisation, hvis mål er at forbedre børn og unges vilkår. I Vivas volontørprogram Impact er målet at mobilisere unge til medansvar og engagement for verdens børn og unge. Viva blev stiftet i Danmark i 1994. Send din støtte til reg.: 0994, konto: 0009279423.