Min kirke vil støtte

"En ren og ægte gudsdyrkelse er for Gud, vor Fader, at tage sig af faderløse og enker i deres nød." Sådan står der i Jakobsbrevet 1:27 i det Nye Testamente.

Kirken har altid haft en særligt rolle i at tage sig af de svage i samfundet, og kirken har altid spillet en særlig rolle i det sociale udviklingsarbejdet i den fattige del af verden. Din kirke i Danmark kan være med. Har I lyst til at gøre indsatsen for udsatte børn og unge nærværende og konkret, er her nogle ideer:

  • En indsamling til et konkret formål
  • En gudstjeneste om kirkens rolle i at skabe global retfærdighed
  • Et ungdomsarrangement om at være volontør. Vores hjemvendte volontører kommer gerne forbi.
  • Inviter vores volontører til at undervise konfirmander.

En særlig TAK til alle de kirker, der allerede trofast støtter vores arbejde.

Ring på tlf. 4023 1942 eller kontakt os om hvad vi kan gøre sammen.

Om Viva
VIVA

Klostergade 34, 3. sal
8000 Aarhus C

Tlf:
4023 1942
CVR:
3003 7677

Viva er en international kirkelig og humanitær børne- organisation, hvis mål er at forbedre børn og unges vilkår. I Vivas volontørprogram Impact er målet at mobilisere unge til medansvar og engagement for verdens børn og unge. Viva blev stiftet i Danmark i 1994. Send din støtte til reg.: 0994, konto: 0009279423.