Skatteregler

Det betaler sig at støtte en god sag! Skattefradrag er tænkt som en opmuntring til at støtte velgørende formål. Når du støtter Viva og vores volontørprogram Impact, kan du trække din gave fra i skat.

Vi oplyser din støtte til SKAT

Du kan opnå gavefradrag for op til kr. 14.500  pr. år. I januar oplyser vi til SKAT, hvor meget du har støttet med i det forgangne år. Beløbet fremgår automatisk i din skattemappe på skat.dk, på lige fod med din støtte til andre organisationer. Vi sender gerne en årskvittering for beløb indberettet til SKAT.

For at få skattefradrag, har vi brug for dit CPR-nummer. Vi behandler det fortroligt, og det videregives kun til SKAT.

Fradragsregler for gavebrev

Med et gavebrev forpligter du dig til i 10 år at støtte med et fast årligt beløb. Følgende regler gælder:

  • Du opnår fuld fradragsret på gaver.
  • Din årlige fradragsberettigede gave kan højst udgøre 15 % af din personlige indkomst. Gaver på indtil 14.500 kr. kan altid fradrages fuldt ud.
  • Dit gavebrev er juridisk bindende, og du er forpligtet til at foretage indbetaling inden hvert kalenderårs udgang.
  • Du får en kopi af gavebrevet, som du indsender med din selvangivelse det første år. Herefter sender du blot en kvittering – som du får fra os – for din støtte det forgange år. Er gavebrevet over 14.500 kr. årligt, gælder særlige regler. Ring og hør nærmere.

Har du spørgsmål til skatteforhold, når du støtter så kontakt os eller ring på tlf. 4023 1942

Tak for din støtte til udsatte børn og unge!

Om Viva
VIVA

Klostergade 34, 3. sal
8000 Aarhus C

Tlf:
4023 1942
CVR:
3003 7677

Viva er en international kirkelig og humanitær børne- organisation, hvis mål er at forbedre børn og unges vilkår. I Vivas volontørprogram Impact er målet at mobilisere unge til medansvar og engagement for verdens børn og unge. Viva blev stiftet i Danmark i 1994. Send din støtte til reg.: 0994, konto: 0009279423.