Støt via gavebrev

I ulandsarbejde sker forandringerne, når man tænker langsigtet. Dit tilsagn om en trofast støtte giver os mulighed for at lave langsigtede planer med de børn, vi hjælper.

I et gavebrev forpligter du dig i 10 år med et fast årligt støttebeløb. Du bestemmer selv om beløbet gives årligt eller fordelt ud over året.Du kan også benytte Betalingsservice, når du støtter via gavebrev.

Fordelen med et gavebrev er, at vi på forhånd kender en del af årets indtægter. Det giver os mulighed for langsigtet planlægning og tilsagn til børneprojekterne derude.

Skatteregler for gavebrev

  • Du opnår fuld fradragsret på gaver.
  • Din årlige fradragsberettigede gave kan højst udgøre 15 % af din personlige indkomst. Gaver på optil 14.500 kr. er altid fuldt fradragsberettiget.
  • Dit gavebrev er juridisk bindende, og du er forpligtet til at foretage indbetaling inden hvert kalenderårs udgang.
  • Du får en kopi af gavebrevet, som du indsender med din selvangivelse det første år. Herefter sender du blot en kvittering – som du får fra os – for din støtte det forgange år. Er gavebrevet over 14.500 kr. årligt, gælder særlige regler. Ring og hør nærmere.

Tak fordi du overvejer en langsigtet støtte. Har du brug for at høre mere om, hvordan din støtte kan bruges fremadrettet, så kontakt os eller ring på tlf. 4023 1942

Om Viva
VIVA

Klostergade 34, 3. sal
8000 Aarhus C

Tlf:
4023 1942
CVR:
3003 7677

Viva er en international kirkelig og humanitær børne- organisation, hvis mål er at forbedre børn og unges vilkår. I Vivas volontørprogram Impact er målet at mobilisere unge til medansvar og engagement for verdens børn og unge. Viva blev stiftet i Danmark i 1994. Send din støtte til reg.: 0994, konto: 0009279423.