Impact Academy

I Impact lægger vi vægt pa at onsket om at gore en forskel gar hand i hand med læring, om hvordan man bedst gor det. Derfor har vi lavet Impact Academy, vores kursus i globalt medborgerskab, der giver dig en solid introduktion til en række aktuelle emner inden for omradet.

Impact Academy er en integreret del af dit ophold, og vi har indbygget elementer bade for, under og efter dit ophold. Vi beskæftiger os med tre overordnede temaer, som er gennemgaende for læringen undervejs:

  • Fattigdom & Ulighed
  • Born & Unges Rettigheder
  • Civilsamfund

Til de tre temaer knytter sig et læringsmateriale med inspirerende videoer og artikler, som er en grundhjornesten for alle, der onsker at blive klogere pa, hvorfor der findes fattigdom, og hvad vi sammen kan gore ved den. Du kan dykke ned i læringsmaterialet her:

Fattigdom & Ulighed

Introduktion

1) Poor Us: An animated history
Fa et hurtigt overblik over fattigdommens historie i denne animationsvideo.

2) Park Avenue: Money, power and the American dream
Hvad gor ulighed ved et samfund? Og hænger ulighed og fattigdom sammen?

Verdens udviklingsmal

FN’s 2015-mal (Millenium Development Goals)

3) Hvad er 2015-malene?

4) Verdens Bedste Nyheder, nytarsavis 2015

Post-2015-mal (Sustainable Development Goals)

5) Hvad er post-2015?

6) 2015 is the year of global action!

Hvordan star det til med bekæmpelsen af fattigdom?

7) Det gar bedre for verden, end du tror

8) Danmark er verdensmester i udviklingsbistand

Inspiration til videre læsning

A) Changing the world in 17 steps (interaktivt værktoj)

Mennesker fra hele kloden har givet deres bud pa, hvad der er vigtigst. Se her, hvad de onsker sig:

B) World We Want 2015

C) MyWorld 2015

Born & Unges Rettigheder

Introduktion

9) Historien om Menneskerettighederne

10) Verdenserklæringen om Menneskerettigheder

11) Bornekonventionen

En rettighedsbaseret tilgang

12) Udviklingstrekanten

13) Strategien for Danmarks Udviklingssamarbejde

14) Forholdet mellem rettighedshavere og ansvarsbærere (rightsholders and duty bearers)

Ambassador for udsatte born og unge

15) The Danger of a Single Story (Adichie)

16) Reframing the Message

Inspiration til videre læsning

D) How to Write about Africa

E) The Story Wars: The Hero’s Journey

Hvordan fremstiller du born og medarbejdere pa projektet?

F) Rusty Radiator Award 2014

G) Golden Radiator Award 2014

Civilsamfund

Introduktion

17) Skandinaver lever i en velstandskuvose

18) Fakta om frivilligt arbejde i Danmark

19) Finding Josephine

Civilsamfundets rolle i udviklingsarbejdet

20) Danmarks Civilsamfundsstrategi

21) Forholdet mellem stat, marked og civilsamfund (samfundstrekanten/velfærdstrekanten)

22) Cisu – Civilsamfund i Udvikling

23) Learn, give, share – de tre sojler

Inspiration til videre læsning

H) Dansk Missionsrads Udviklingsafdeling, DMRU

Om Impact
VIVA

VIVA
Klostergade 34, 3. sal
8000 Aarhus C

Tlf:
4023 1942
CVR:
3003 7677

Viva er en international kirkelig og humanitær børne- organisation, hvis mål er at forbedre børn og unges vilkår. I Vivas volontørprogram Impact er målet at mobilisere unge til medansvar og engagement for verdens børn og unge. Viva blev stiftet i Danmark i 1994 og har tidligere fungeret under navnet Leve Børnene.