Katrine

Katrine er sygeplejerskestuderende på Diakonissestiftelsen på Frederiksberg.

1) Hvad var din største oplevelse?
Sammen med de store drenge fra børnehjemmet hjalp jeg en gravid mor og hendes fem børn med at flytte til et nyt hus på blot 25 m2. Pladsen var trang og remedierne få, men at opleve deres glæde over at få et nyt hjem i et tryggere område, og se deres taknemmelighed for, at vi havde hjulpet dem, var ubeskrivelig stor.

2) Hvordan oplevede du at bidrage?
Jeg oplevede, at jeg kunne bidrage med at være en ekstra hånd på klinikken og særligt være der som en nærværende relation for de børn, der havde behov for trøst.

3) Hvad er det bedste, du har lært?
Jeg har fået øget mine kulturelle kompetencer og set, hvordan en anden kultur kommunikerer og yder omsorg. Jeg har fået et større indblik i global sundhed, som jeg finder spændende og relevant for mit videre forløb som sygeplejerske.

4) Hvordan har du kunnet sætte fokus på fattigdom i dine omgivelser?
Under mit ophold har forskellige sponsorer været med til at gøre det økonomisk muligt for mig at rejse. Derfor har jeg bl.a. været ude at fortælle dem om mine oplevelser og sat fokus på sygeplejen i et land med færre ressourcer end Danmark. Ligeledes har Honduras gjort stort indtryk på mig, og jeg elsker at fortælle om mine oplevelser derfra. På den måde har jeg formidlet fattigdomsproblematikkerne videre.

5) Hvad var svært under dit ophold?
 Jeg har fået udfordret mine synspunkter omkring omsorg i sygeplejen. Det har været utrolig spændende at udforske, for alt efter hvilken læring og kultur man har med i bagagen, har man hver sin holdning til, hvilken pleje der skal ydes.

6) Hvordan har dit ophold bidraget til din personlige udvikling?
Det sætter ens liv i perspektiv at blive en del af honduranernes hverdag og opleve deres glæde og væremåde. De lever i nuet og takker Gud for hver dag, de får givet. Jeg har lært, hvor taknemmelig man bør være for bl.a. familie, venner, bolig og mulighed for at studere. Jeg elsker den måde Honduras har forandret mig på, givet mig et større perspektiv på livet og en brand for at gøre en lille forskel.

7) Hvordan var synergien mellem praktikken og din uddannelse?
På mit studiested havde jeg valgfaget Culture, Care and Cosmopolitanism. Her fik jeg mulighed for at tage til Honduras for at øge mine kulturelle kompetencer og blive klogere på global sundhed. At kombinere uddannelse med et udlandsophold er en unik mulighed, hvor du kommer hjem med et anderledes fagligt udbytte og har tilegnet dig færdigheder i en kultur, hvor man har færre ressourcer at trække på.

Om Impact
VIVA

VIVA
Klostergade 34, 3. sal
8000 Aarhus C

Tlf:
4023 1942
CVR:
3003 7677

Viva er en international kirkelig og humanitær børne- organisation, hvis mål er at forbedre børn og unges vilkår. I Vivas volontørprogram Impact er målet at mobilisere unge til medansvar og engagement for verdens børn og unge. Viva blev stiftet i Danmark i 1994 og har tidligere fungeret under navnet Leve Børnene.