Ansøg nu

Send din ansøgning, så inviterer vi dig til en uforpligtende samtale.

Gadebørn og unge

Du kan ikke redde gadebørn ud af deres elendighed, men du kan møde dem hvor de er, og bidrage til et menneskeligt møde, se det enkelte barn/unge som et medmenneske der har værdi.

Frivillig i tilknytning til gadebørn og unge
Et større antal internationale organisationer hjælper børn og unge der lever på gaden i Honduras. Konfrontation med den yderste menneskelige nød en krævende opgave. Herude i storbyjunglens rå lov overlever kun de stærkeste, de lokale ildsjæle går i Moder Teresas fodspor. Som frivillig kan du sammen med disse social-arbejdere og gadepræster indgå i opsøgende arbejde på gaden, maduddeling og undervisning på drop in centre. Besøgs-tjeneste i ungdomsfængsler og blandt fattige syge fx i samarbejde med Frelsens Hær, hører til indsatsområder.

Arbejdsopgaver
Arbejdet med de mest udsatte børn og unge er kun muligt takket være lokale kirkeligt engagerede mennesker som har opbygget tillid og troværdighed.
Arbejdsrytmen i hverdagen kan være meget flydende og præget af akutte skiftende behov, men der er også faste holdepunkter. Konfrontationen med de lidelser bande-kriminalitet medfører er barsk, som børneprostitution og hensynsløs vold . Du må være robust, fleksibel og have mentalt overskud for at kunne bidrage til arbejdet med de nederste i samfundet. Med hjerte for fattigdommens ofre og øje for at gribe begrænsede muligheder, kan du være med til at tænde et lys og et håb.

Frivillig i Honduras
Honduras er et af de fattigste lande i Mellemamerika og ligger under både EU’s og FN’s fattigdomsgrænse. Børn og unge under 18 år udgør langt over 1/3 af befolkningen. Alt for mange teenagere  og børn vokser op uden en tryg familie med tilstrækkelige resurser. Omstændighederne tvinger dem ud på gaden til overlevelse i kriminalitet og misbrug. Heldigvis gøres en indsats for udsatte børn og unge, både fra myndighedernes side, og navnlig kirken spiller en afgørende rolle.

Viva/impact samarbejder med netværket af kirkelige partnere REDVIVA Honduras om bæredygtig langsigtet udvikling, hvor ildsjæle opretter lokale børnehjem, slumprojekter, skoler for fattige m.m. Den samlede indsats spiller en afgørende rolle for tusindvis af fattige og brudte familier. Som frivillig i Honduras får du mulighed for at være en hjælpende hånd for lokale iværksættere der står i frontlinjen i indsatsen for udsatte børn og unge.

Volontørbolig
Du kommer til at bo lokalt i tilknytning til din arbejdsplads som frivillig. Det er typisk i en zone med sikkerheds-foranstaltninger
og ikke direkte blandt de mest udsatte. Som regel deler du værelse eller køkken & bad med andre af samme køn. Det kan blive en tæt oplevelse, hvor det at indordne sig i forhold til rejsepartnere eller værtsfamilie kan byde på udfordringer. Forholdene er basale og anderledes. Socialt vil du leve blandt andre frivillige og lokale. Dine nye naboers levestandard spænder fra mennesker, der bor på et stykke pap på gaden til indhegnede rigmandsvillaer med bevæbnede vagter. Din personlige frihed begrænses og dine præferencer sættes i perspektiv mod fattigdommens vilkår.

Kost og logistik
Dagens hovedmåltid er typisk varm mad, som du spiser i tilknytning til din arbejdsplads som frivillig. En del måltider står du selv for at supplere op med. Det er individuelt hvordan kroppen reagerer på fremmedartet kosthold og bakterieflora. Vær opmærksom på hygiejnen i forhold til det du spiser. Rigeligt af rent drikkevand er afgørende for din sundhed. Det købes på flaske.

Om Impact
VIVA

VIVA
Klostergade 34, 3. sal
8000 Aarhus C

Tlf:
4023 1942
CVR:
3003 7677

Viva er en international kirkelig og humanitær børne- organisation, hvis mål er at forbedre børn og unges vilkår. I Vivas volontørprogram Impact er målet at mobilisere unge til medansvar og engagement for verdens børn og unge. Viva blev stiftet i Danmark i 1994 og har tidligere fungeret under navnet Leve Børnene.