Om Viva

Mission

I Viva ønsker vi at forbedre udsatte børn og unges vilkår, så de får en tryg og sund opvækst med muligheder for at skabe deres egen fremtid.

Vision

Derfor drømmer vi om at se en bevægelse af engagerede mennesker, der bruger deres evner og ressourcer på at gøre en forskel for udsatte børn og unge.

Sammen for børn

Hjertet i Vivas vision er ønsket om, at børn får en tryg opvækst og fremtidsmuligheder. Dette sker ved at hjælpe udsatte børn til et trygt hjem, bedre sundhed, adgang til uddannelse, sikre deres rettigheder og give dem redskaber til at fungere socialt og tage ansvar for deres liv.

Vi tror på, at den bedste måde at gøre denne vision til virkelighed på er, at mennesker og projekter arbejder sammen, så man kan bruge hinandens kompetencer, idéer og ressourcer. Derfor er Vivas motto: Sammen for børn!

Om Viva
VIVA

Klostergade 34, 3. sal
8000 Aarhus C

Tlf:
4023 1942
CVR:
3003 7677

Viva er en international kirkelig og humanitær børne- organisation, hvis mål er at forbedre børn og unges vilkår. I Vivas volontørprogram Impact er målet at mobilisere unge til medansvar og engagement for verdens børn og unge. Viva blev stiftet i Danmark i 1994. Send din støtte til reg.: 0994, konto: 0009279423.