Tidligere hed vi…

I 2013 skiftede Leve Børnene navn til Viva Danmark. Men det var også det eneste, der skiftede. Indsatsen for udsatte børn og unge forblev den samme.

Siden fonden Leve Børnene blev stiftet i 1994, har vi fungeret som den selvstændige danske del af den internationale børneorganisation Viva. Viva-familien arbejder i dag i 21 lande, og fra Danmark har vi fokuseret vores indsats på 4 af disse. Vivas internationale koordineringskontor ligger i Oxford i England.

Grunden til navneskriftet har været, at vi gerne tydeligere ville vise, at vi altid har været en del af Viva-familien. Derfor gav det også bedst mening at bruge samme logo som resten af Viva-familien. Ved samme lejlighed gav vi vores volontørprogram Impact et ansigtsløft. Det nye Impact-logo gav vi et udtryk, der ligner Vivas for at vise sammenhængen

For dig, der trofast har støttet Leve Børnene, går din hjælp i dag stadig til de samme formål, også hvis du støtter et specifikt børneprojekt. Her er der ikke sket nogen forandring.

Et stykke tid endnu vil du stadig kunne støde på navnet Leve Børnene, men langsomt vil du ikke længere kunne finde navnet på vores brochurer, brevpapir o.lign.

Har du spørgsmål til navneskiftet, er du velkommen til at kontakte os.

Om Viva
VIVA

Klostergade 34, 3. sal
8000 Aarhus C

Tlf:
4023 1942
CVR:
3003 7677

Viva er en international kirkelig og humanitær børne- organisation, hvis mål er at forbedre børn og unges vilkår. I Vivas volontørprogram Impact er målet at mobilisere unge til medansvar og engagement for verdens børn og unge. Viva blev stiftet i Danmark i 1994. Send din støtte til reg.: 0994, konto: 0009279423.