Værdigrundlag

Med udgangspunkt i et kristent livs- og menneskesyn arbejder Viva for at sikre børns opvækst fra vugge til voksen i en række udviklingslande. Vores værdigrundlag kommer til udtryk gennem 4 centrale værdier:

1. Personligt engagement
– Vi bidrager med et personligt engagement i organisationen og de projekter, vi indgår i.

2. Inkluderende fællesskab
– Vi bygger inkluderende fællesskaber, hvor alle kan bidrage.

3. Bæredygtige partnerskab
– Vi fremmer bæredygtige partnerskaber i samarbejde med lokale hjælpeprojekter med fokus på gensidighed og langsigtede resultater, der kan mærkes i børnehøjde.

4. Troværdigt forvalterskab
– Vi arbejder i et troværdigt forvalterskab med respekt for frivillige kræfter og betroede midler.

Vores indsats ude i verden sker i samarbejde med lokale kirkelige børneorganisationer, der er godkendt af de lokale myndigheder, og vores arbejde tager udgangspunkt i FN’s Børnekonvention.

Se også vedtægter.

Om Viva
VIVA

Klostergade 34, 3. sal
8000 Aarhus C

Tlf:
4023 1942
CVR:
3003 7677

Viva er en international kirkelig og humanitær børne- organisation, hvis mål er at forbedre børn og unges vilkår. I Vivas volontørprogram Impact er målet at mobilisere unge til medansvar og engagement for verdens børn og unge. Viva blev stiftet i Danmark i 1994. Send din støtte til reg.: 0994, konto: 0009279423.