Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Viva Danmark

Om os

Viva Danmark er en international kirkelig børneorganisation, som styrker og koordinerer indsatsen for udsatte børn og unge i nogle af verdens fattigste områder. Viva er sat i verden for at forbedre børn og unges vilkår, så de får en tryg og sund opvækst med mulighed for at skabe deres egen fremtid. Viva arbejder med lokale netværk, som består af kirker, kirkelige organisationer og civilsamfundsorganisationer i 27 lande.

Viva skaber børnevenlige samfund. Vi forebygger og bekæmper vold, misbrug og overgreb på børn. Familien er udgangspunktet for en tryg opvækst, og derfor arbejder Viva tæt sammen med børnehjem på at få børn tilbage til deres familie eller en plejefamilie, så de kan vokse op i tætte relationer med voksne. Vi arbejder med at gøre ustabile familier robuste og i stand til at klare udfordringer på trods af fattigdom.

Viva uddanner unge aktive medborgere. Gennem ungdomsprogrammer fremmer vi børn og unges muligheder for at bidrage til et aktivt demokrati og udvikling af et sundt samfund. Vi kæmper for børn og unges rettigheder og samarbejder med myndigheder om at sikre børns ret til en tryg opvækst.

Viva sender unge ud gennem praktik- og volontørprogrammet Impact. De bliver her en del af Vivas indsats for børn og unge og kommer tæt på udviklingsarbejdet. Ved at koble læring og rejseoplevelser klæder vi de unge på til at blive globale medborgerne og tage aktivt ansvar for sin næste.

Det frivillige engagement er grundstenen i Vivas identitet. Viva ønsker at skabe en bevægelse af engagerede mennesker, der bruger deres evner og ressourcer på at gøre en forskel for udsatte børn og unge. Viva tror på, at alle mennesker er værdifulde, skabt til fællesskab og har et ansvar for at hjælpe udsatte børn og unge.


Tre skelsættende begivenheder

Historien

Patrick McDonald grundlægger Viva
Danskeren Patrick McDonald rejste som ung rundt i Bolivia og så, hvordan fattige børn levede på gaden, og han oplevede, hvordan lokale kirker og organisationer på forskellige måder rakte ud til børnene, men uden nogen form for organisering. Han rejste tilbage til Danmark med en undren over, at der ikke eksisterede et netværk, der kunne koordinere indsatsen og på den måde nå flere. Denne undren blev det første lille frø til Vivas eksistens – donationer fra danske kirke gjorde det i 1994 muligt for Patrick at grundlægge Viva som et netværk, der lokalt arbejder for bedre vilkår for udsatte børn og unge i nogle af verdens fattigste områder.

Bygget på frivillige kræfter
Leve Børnene, som Viva Danmark hed oprindeligt, blev hurtigt en selvstændig del af det internationale Viva netværk. Igennem de første 10 år var frivilligheden den store motor i organisationen, som blev drevet af en bestyrelse og hjemvendte volontører. Volontørudsendelserne blev formaliseret i 2004, hvor volontørprogrammet, Impact, blev lanceret. Med flere volontørudsendelser voksede engagementet også i Danmark, da mange volontører blev aktive i Vivas fundraising- og oplysningsarbejde efter hjemkomsten.

Danida-midler skaber nye muligheder
I løbet af årene 2006-2008 gennemførte Viva Danmark i samarbejde med lokale partnere i Uganda det første Danida-støttede program med fokus på at fremme børns rettigheder. Siden dengang er Danida-støttede projekter blevet en vigtig del af Vivas arbejde med at sikre bedre vilkår for udsatte børn og unge.

Vivas standpunkt

Værdigrundlag

Viva er funderet i det kristne livs- og menneskesyn. For os betyder det, at alle mennesker er værdifulde, skabt til fællesskab og har ansvar for at bruge vores ressourcer på at hjælpe de udsatte børn og unge.

Personligt engagement
Vi bidrager med et personligt engagement i organisationen og de projekter, vi indgår i.

Et fællesskab med plads til alle
Vi vil være et åbent og mangfoldigt fællesskab, hvor der er plads til, at alle kan være med og bidrage.

Dynamiske partnerskaber
Vi arbejder aktivt på at skabe dynamiske partnerskaber både hjemme og ude i verden, der er kendetegnet ved gensidighed og langsigtede resultater, der kan mærkes i børnehøjde.

Troværdigt forvalterskab
Vi vil være troværdige forvaltere med respekt for partnere, personale, frivillige og betroede midler.

Vores indsats ude i verden sker i samarbejde med lokale kirkelige børneorganisationer, der er godkendt af de lokale myndigheder, og vores arbejde tager udgangspunkt i FN’s Børnekonvention.

Medlemmerne i Vivas

Bestyrelse


Morten Ove Andersen (formand)
Morten er Digital Transformation Lead hos Vestas Wind Systems A/S. Han brænder for at gøre en forskel for børn og unge og har været et dedikeret medlem af bestyrelsen siden 2010. Morten har været formand siden 2016.

Birgitte Stieper
Birgitte er international programansvarlig hos SOS Børnebyerne. Hun har tidligere været ansat hos Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, hvor hun fik stort kendskab til Vivas arbejde. Birgitte har været medlem af bestyrelsen siden 2017.

Jens Jørgen Jensen (Suppleant)
Jens Jørgen er Inbound Marketing Specialist for Avidly Danmark. Han har tidligere arbejdet for KFS og har dermed værdifuld erfaring at bidrage med både i forhold til kommunikation og unge. Jens Jørgen har været medlem af bestyrelsen siden 2018.

Thomas Hjort (næstformand)
Thomas er ledende fysioterapeut hos EliteSilkeborg. Han har været volontør på sommerteams i Honduras i perioden 2007-2010 og har siden været frivillig i bl.a. GOALS FOR LIFE-projektet. Thomas har siddet i bestyrelsen siden 2013.

Hanna Meilandt
Hanna er partnerkoordinator hos Mission Afrika. Hun rejste til Honduras som volontør i 2006 og har siden været aktiv i det frivillige arbejde. Hun har rejst i mange lande og været bosat i England. Hanna har været medlem af bestyrelsen siden 2014.

Cathrine Pedersen
Cathrine er socialrådgiver. Hun har været udsendt som volontør i 2003 og har derudover i en femårige periode været udstationeret som volontørkoordinator for Impact i Honduras. Cathrine har været en del af bestyrelsen siden 2014.

Daniel Toft Jakobsen
Daniel er medlem af folketinget for Socialdemokratiet. Han er en stærk profil i forhold til spørgsmål om tro og religionsfrihed, og bidrager med erfaring fra organisationsarbejde. Daniel har været medlem af bestyrelsen siden 2016.

Rune Bysted
Rune Bysted er Chief Data Scientist hos The Perfect App. Rune har rejst i Honduras, og besøgene har motiveret ham til at insistere på børns uendelige værdi. Det har han gjort i sit arbejde som bestyrelsesmedlem siden 2017.

Mikkel Cantzler Christensen (Suppleant)
Mikkel er videojournalist ved Aarhus Teater og arbejder derudover som freelancer. Han står bag forskellige produktioner, som viser børns vilkår i fattige områder herunder bl.a. “The Slum Challenge” Mikkel var på teamtur til Honduras i 2008 og har siddet i bestyrelsen siden 2018.

Mere om os

Ansatte

Det bruger vi pengene på

Økonomi

De samlede indtægter i 2019 var på ca. 7,8 mio., hvilket er et fald på ca. 2 mio. ift. de foregående to år, 2018 og 2017. Faldet skyldes, at der ikke blev gennemført humanitære indsatser, da der ikke var nødhjælpskrævende behov i Vivas samarbejdslande i 2019. Offentlige midler, der primært er fra Danida bevillinger, udgjorde 4,4 mio. kr. (57%). Indtægter til vores arbejde kommer desuden fra privatpersoner, kirker, virksomheder og fonde, som beløb sig til knap 2 mio. (25%). Indtægter fra volontørprogrammet Impact udgør 8%, hvilket er en stigning på 4% fra 2018 til 2019. Læs vores årsregnskab for 2019 her.

 

Sådan kom pengene ind

Sådan brugte vi pengene

 

Få flere detaljer

Læs mere om os