Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Vivas partnerlande og fokus

Vores arbejde

Millioner af børn udsættes hver dag for vold, overgreb og udnyttelse. Vi arbejder i nogle af de områder, hvor undertrykkelsen er værst. Vi er en del af et globalt Viva-netværk, og understøtter partnere med stærk lokal forankring og ekspertise i børns rettigheder. Målet for vores arbejde er at sikre børn en tryg og sund opvækst med adgang til basale rettigheder. Vi arbejder ikke blot for børn og unge, men med børn og unge. Vi engagerer dem som rollemodeller og forandringsagenter med mulighed for at skabe deres egen fremtid.

Vores arbejde bygger på tre indsatsområder:

Beskytte børn mod vold, overgreb og udnyttelse

Befri børn fra undertrykkelse

Rehabilitere børneofre, og sikre dem bedre fremtidsmuligheder

FN’s Verdensmål er med til at skabe en ramme for vores arbejde ude i verden. Baseret på vores kapacitet og kompetencer har vi valgt primært at arbejde med mål 16, som fokuserer på at støtte fredelige og inkluderende samfund, give alle adgang til retssikkerhed, samt at opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauerI Viva arbejder vi hovedsageligt med at stoppe mishandling, udnyttelse, menneskehandel og alle former for vold og tortur mod børn.

Vil du vide mere om, hvordan vi arbejder med vores tre indsatsområder, kan du læse videre om arbejdet i vores partnerlande herunder.

I fællesskab kan vi forbedre børn og unges vilkår


Livet uden en fødselsattest

Zimbabwe

FN estimerer, at ¼ af alle verdens børn under 5 år ikke er registreret, hvilket betyder, at de på papiret ikke eksisterer. I Zimbabwe er det hele 67,7% af alle børn under 5 år, der lever uden en fødselsattest. Uden en attest er det svært, hvis ikke umuligt, at få adgang til sundhedssystem og uddannelse. Det betyder, at børnene har udsigt til et liv, hvor formelle ansættelsesvilkår på jobmarkedet ikke er en mulighed, og mange børn havner derfor i børnearbejde eller prostitution.
Registrering af børn er første step mod at sikre dem adgang til basale rettigheder, og derfor kæmper vi for børns ret til en identitet ved at arbejde med at styrke registreringssystemet og ved at selvstændiggøre de børn, der har levet uden fødselsattest, så de har mulighed for at skabe deres egen fremtid.

At overleve online seksuelt misbrug

Filippinerne

Hvert eneste år bliver tusindvis af børn købt og solgt som sexslaver. Internettet er blevet et paradis for seksualforbrydere, der kan sidde anonymt bag skærmen og live-streame børn posere og udføre seksuelle handlinger.
Filippinerne er udpeget af FN til at være dét land, der er hårdest ramt i forhold til online seksuel udnyttelse af børn. I 2015 modtog det filippinske politi 12.374 anmeldelser.
Vi arbejder for at befri børn fra dette slaveri, og få dem rehabiliteret til en tryg familie. Desuden arbejder vi også på at få forbryderne dømt for at beskytte børn i fremtiden.

Når vold er en del af hverdagen

Nicaragua

Ifølge Amnesty International indberettes der i Nicaragua hvert år mere end 30.000 tilfælde af vold og overgreb i hjemmet. Mange af disse anmeldelser er seksuelle overgreb på børn under 17 år, og i langt de fleste tilfælde er overgrebene foretaget af familiemedlemmer eller en af børnene i forvejen kendt person.
Vi arbejder på at ændre den kultur, som legitimerer brugen af vold mod børn unge både i hjemmet og i det offentlige rum. Gennem aktiviteter og kampagner drevet af unge lærer børn og unge, hvad de kan gøre, hvis de udsættes for vold, og hvad man kan gøre for at hjælpe andre. I tæt samarbejde med lokale myndigheder sættes vold på dagsordenen, og derigennem skabes forandringer i familierne.

At vokse op uden en familie

Honduras

Lisa så sin mor blive skudt i et bandeopgør. Og hun er desværre ét blandt mange eksempler på konsekvenserne af, at Honduras er præget af bandekriminalitet og fattigdom. Hun blev som 9-årig placeret på et børnehjem, som i mange tilfælde desværre ender med at være en permanent løsning, når familier går i stykker.
Børn fortjener en familie, så derfor arbejder vi på at gøre ustabile familier robuste, så de kan klare udfordringerne på trods af fattigdom. Vi samarbejder med institutioner om at bringe børn tilbage i trygge familierammer med mulighed for tætte relationer til voksne – dette har også været tilfældet med Lisa, som efter seks år på børnehjemmet er blevet genforenet med sin bedstemor, som hun så inderligt drømte om.