Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Vivas partnerlande og fokus

Vores arbejde

Millioner af børn udsættes hver dag for vold, overgreb og udnyttelse. Vi arbejder i nogle af de områder, hvor undertrykkelsen er værst. Vi er en del af et globalt Viva-netværk, og understøtter partnere med stærk lokal forankring og ekspertise i børns rettigheder. Målet for vores arbejde er at sikre børn en tryg og sund opvækst med adgang til basale rettigheder. Vi arbejder ikke blot for børn og unge, men med børn og unge. Vi engagerer dem som rollemodeller og forandringsagenter med mulighed for at skabe deres egen fremtid.

Vores arbejde bygger på tre indsatsområder:

Beskytte børn mod vold, overgreb og udnyttelse

Befri børn fra undertrykkelse

Rehabilitere børneofre, og sikre dem bedre fremtidsmuligheder

FN’s Verdensmål er med til at skabe en ramme for vores arbejde ude i verden. Baseret på vores kapacitet og kompetencer har vi valgt primært at arbejde med mål 16, som fokuserer på at støtte fredelige og inkluderende samfund, give alle adgang til retssikkerhed, samt at opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauerI Viva arbejder vi hovedsageligt med at stoppe alle former for vold, udnyttelse og overgreb på børn, herunder også digitale krænkelser.

Vil du vide mere om, hvordan vi arbejder med vores tre indsatsområder, kan du læse videre om arbejdet i vores partnerlande herunder.

I fællesskab kan vi forbedre børn og unges vilkår


Livet uden en fødselsattest

Zimbabwe

FN estimerer, at ¼ af alle verdens børn under 5 år ikke er registreret, hvilket betyder, at de på papiret ikke eksisterer. I Zimbabwe er det hele 52% af alle børn under 5 år, der lever uden en fødselsattest (Kilde: Unicef). Uden en attest er det svært, hvis ikke umuligt, at få adgang til sundhedssystem og uddannelse. Det betyder, at børnene har udsigt til et liv, hvor formelle ansættelsesvilkår på jobmarkedet ikke er en mulighed, og mange børn havner derfor i børnearbejde eller prostitution.
Registrering af børn er første step mod at sikre dem adgang til basale rettigheder, og derfor kæmper vi for børns ret til en identitet ved at arbejde med at styrke registreringssystemet og ved at selvstændiggøre de børn, der har levet uden fødselsattest, så de har mulighed for at skabe deres egen fremtid.

At overleve online seksuelt misbrug

Filippinerne

Hvert eneste år bliver tusindvis af børn købt og solgt som sexslaver. Internettet er blevet et paradis for seksualforbrydere, der kan sidde anonymt bag skærmen og live-streame børn posere og udføre seksuelle handlinger.
Filippinerne er udpeget af FN til at være dét land, der er hårdest ramt i forhold til online seksuel udnyttelse af børn. I 2020 modtog det filippinske politi 1.2 millioner anmeldelser om online seksuelle overgreb på børn (Kilde: IACAT).
Vi arbejder for at befri børn fra dette slaveri, og få dem rehabiliteret til en tryg familie. Desuden arbejder vi også på at få forbryderne dømt for at beskytte børn i fremtiden.

At vokse op uden en familie

Honduras

Lisa så sin mor blive skudt i et bandeopgør. Og hun er desværre ét blandt mange eksempler på konsekvenserne af, at Honduras er præget af bandekriminalitet og fattigdom. Hun blev som 9-årig placeret på et børnehjem, som i mange tilfælde desværre ender med at være en permanent løsning, når familier går i stykker.
Børn fortjener en familie, så derfor arbejder vi på at gøre ustabile familier robuste, så de kan klare udfordringerne på trods af fattigdom. Vi samarbejder med institutioner om at bringe børn tilbage i trygge familierammer med mulighed for tætte relationer til voksne – dette har også været tilfældet med Lisa, som efter seks år på børnehjemmet er blevet genforenet med sin bedstemor, som hun så inderligt drømte om.

Fodbold giver håb om en bedre fremtid

Viva Sport

I Honduras og Zimbabwe tilbringer mange børn og unge livet på gaden, da de ikke har andre alternativer. Viva har i mere end 10 år arbejdet med bl.a. fodbold som redskab til at hjælpe disse børn og unge væk fra gaden og ind i et sundt fællesskab.
Viva Sport er en forebyggende indsats for sårbare børn og unge, der vokser op i slumkvarterer, hvor risikoen for at blive involveret i kriminalitet, bandemiljø og stofmisbrug er høj. Gennem fodboldtræning, kampe og integreret undervisning får børnene mulighed for at opleve glæden og fællesskabet ved fodbolden, mens fodboldbanen bliver et klasseværelse, hvor de lærer om retfærdighed, respekt, samarbejde og venskab.
Trænernes vigtigste rolle er at overføre de værdier, der eksisterer i fodboldens verden, til den virkelige verden. Værdier, som ligger langt fra det, børnene møder i livet på gaden og i slumkvartererne. Fodbold giver børnene en ny retning i livet, et sundt alternativ til gadebander og kriminalitet samt håb om en bedre fremtid.